وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان
مقدمات ورود هوشمند به عرصه کنشگری مبلغین در دنیای فضای مجازی

فاضل ارجمند؛
این دوره آفلاین صرفا برای شروع فعالیتهای تبلیغی شما در فضای مجازی آماده شده است، نکات زیر برای این امر مهم است:
1- ویدیوهای دوره را در اختیار سایرین قرار ندهید!
2- نکات بیان شده در درسها را یادداشت برداری کنید و بعد از اتمام هر درس از یادداشت خود عکس بگیرید و در سایت ارسال کنید.
3- این دوره مجموعا (حدود) 16 ساعت ویدیو است که توسط اساتید فضای مجازی آقیان باقری ضبط، تدوین و آماده سازی شده است.
4- نحوه ارزشیابی هر کاربر در انتهای دوره خلاصه نویسی های ارسالی هر بخش+ نمره آزمون پایانی است.
5- افرادی که این دوره را با موفقیت به اتمام برسانند گواهی پایان دوره دریافت میکنند و مجوز ورود به دوره ها و کارگاههای تخصصی(حضوری و مجازی) را کسب می کنند