مقالات رصد

رسانه های دیجیتال

رسانه دیجیتال رسانه ای است که تبادل یا انتشار محتوا در آن، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد. اگر به طور واضح تر می خواهید بدانید که رسانه های دیجیتال چیست؟ این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید. رسانه های دیجیتال چیست؟ رسانه هایی که تبادل یا انتشار محتوا در …

رسانه های دیجیتال ادامه »

جریان سازی

جریان سازی رسانه‌ای می‌تواند اهدافی همچون راه اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود. در صورتی که اهداف جریان سازی به درستی انتخاب شود حتماً جنبه سازندگی خواهد داشت. یکی از کارکردهای مهم رسانه‌ها جریان سازی است که از آن با عنوان …

جریان سازی ادامه »